Veröld út af fyrir sig – Samfélag skynjandi vera í Hafnarborg

Veröld út af fyrir sig – Samfélag skynjandi vera í Hafnarborg

Veröld út af fyrir sig – Samfélag skynjandi vera í Hafnarborg

Sýningin Samfélag skynjandi vera í Hafnarborg leikur sér með hinn breiða heim skynjunarinnar og mismunandi blæbrigði samfélagsins. Undir yfirskriftinni að hvetja til róttækrar samkenndar (e. radical empathy) sem og að gefa ósögðum sögum rödd býður sýningin upp á veröld upplifana út af fyrir sig. Sýningastýrð af Wiolu Ujazdowska og Hubert Gromny, er hún ellefta haustsýning Hafnarborgar, en haustsýningarnar gefa nýjum sýningarstjórum kost á að sýningastýra.

Alls taka tuttugu listamenn þátt í sýningunni og hún nær yfir öll rými Hafnarborgar. Hópnum tilheyra þau Agata Mickiewicz, Agnieszka Sosnowska, Andrea Ágústa Aðalsteinsdóttir, Angela Rawlings, Anna Wojtyńska, Dans Afríka Iceland, Freyja Eilíf, Gígja Jónsdóttir, Hildur Ása Henrýsdóttir, Hubert Gromny, Kathy Clark, Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísardóttir, Melanie Ubaldo, Michelle Sáenz Burrola, Nermine El Ansari, Pétur Magnússon, Rúnar Örn Jóhönnu Marinósson, Styrmir Örn Guðmundsson, Ufuoma Overo-Tarimo og Wiola Ujazdowska.

Sýningin er fjölþætt og yfirgripsmikil; sem endurspeglast í metnaðargfullum og víðfeðmum markmiðum hennar. Eitt slíkt markmið er að hvetja til endurhugsunar sýningargesta gagnvart heiminum, vandamálum nútímans sem og sambandi okkar við náttúruna. Markmiðinu er fylgt eftir með ríkri áherslu á skynjunina en öll verk sýningarinnar endurspegla hvað listamennirnir túlka sem skynjun og hvað það sé að vera skynjandi vera. Í rýminu er stigið út fyrir ramma tungumálsins og sýningargestir eru hvattir: „hlustið með fótunum“.

Er ég gekk í gegnum sýninguna fann ég að verkin ein og sér mynduðu litla króka og kima sjálfstæðra sagna eða skilaboða. Jafnharðan og ég hafði áttað mig á einu verki var mér kippt út úr því með öðrum skilaboðum. Við fyrstu sýn virtust verkin ótengd vegna þess að rauður þráður sem batt þau saman var ekki bersýnilega til staðar. Það rann þó upp fyrir mér að það væri birtingarmynd hins eiginlega samfélags sýningarinnar. Samfélagið sem hér birtist er ekki einsleitt, stílhreint né velur það sér hvaða málefni er mikilvægast, heldur er það margbreytilegt, fjölskrúðugt og getur haldið fjölda málefna á lofti í senn.

Mörg verk sýningarinnar eru gagnvirk og leggja ríka áherslu á þátttöku: listamennirnir bjóða upp á verkefni, að stíga inn í hugarheim og dvelja þar um stund. Gígja Jónsdóttir safnar tárum í Tárabrunn, Anna Wojtyńska og Wiola Ujazdowska gefa plöntur í verki sínu Við þörfnumst öll sólar, Styrmir Örn Guðmundsson og Agata Mickiewicz bjóða gestum í hugleiðslu í verkinu Upphafið í eimingarflösku og Nermine El Ansari teiknar á landamæri í Exercise. Gagnvirknin dró mig aftur og aftur að sýningunni; þú sem sýningargestur ert skynjandi vera og þú tekur virkan þátt í að móta samfélagið sem á sýningunni birtist.

Nermine El Ansari

Agata Mickiewicz og Styrmir Örn Guðmundsson

Saman mynda verk sýningarinnar margbrotna mynd af samfélagi sem er flókið og ruglingslegt. Sýningin undirstrikar fremur en að skýra þá upplifun. Að átta sig, fóta sig í nútímanum er erfitt og sýningarstjórarnir leggja gestum ekki lið við að botna eða átta sig á því hvað fer fram að hverju sinni. Sýningartextinn er skrifaður með skapandi hætti og segir lítið sem ekkert sem getur „hjálpað“ sýningargestum við að átta sig á einstaka tengingum milli verka. Mögulega er það viljandi og af ásetningi gert.

Nokkrar paranir verka stóðu upp úr og vöktu athygli mína og umhugsun: fékk mig til þess að lifa mig inn í samfélag skynjandi vera og undirstrikuðu markmið sýningasrtjórana í mínum augum.

Melanie Ubaldo

Pólitískt verk Melanie Ubaldo „Þú ert ekki íslensk. Nafnið þitt er ekki íslenskt.“ talar sínu eigin máli. Skýli reist á sandi, sem minnir á lítið Christo og Jeanne-Claude verk, er umvafið neyðarteppi og gefst gestum kostur á að staldra við inni í skýlinu, finna lyktina af sandinum og dvelja í merkingu verksins. Skýlið er byggt samkvæmt stöðlum Sameinuðu þjóðanna um stærð slíkra neyðarskýla. Þrúgandi veruleiki nútímans er óumflýjanlegur, það er aðkallandi óleystur vandi til staðar. Vandanum er þó velt fyrir sér í fjarlægð frá flóttamönnunum, innan listasafnsins, þannig er viss fjarlægð er til staðar sem minnir á hvernig við horfum á slík mál heiman frá okkur í gegnum netið eða dagblöðin.

Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísardóttir

Verkið er staðsett á efri hæð aðalrýmis Hafnarborgar við hlið annars verks sem kallar á þveröfugt hugarfar. ASMR hvísl og slakandi raftónlist má hlusta á sitjandi á gæru sem breidd er yfir bekk úr steypu. Verkið kallast RAW PURENESS—SELF LOVE og er eftir Katrínu Ingu Jónsdóttur Hjördísardóttur. Við upplifun verksins var ég færð inn í einbýlishús mögulega staðsett í Garðabænum. Ég var ekki viss um hvort að hér væri á ferðinni kaldhæðni eða grafalvarleg skilaboð um mikilvægi þess að stunda sjálfsást. En parað með verki Melaniu virkar það eins og einskonar refsing eða sjálfshatur. Sjálfsástin sem ég stunda persónulega heima hjá mér á þriðjudagskvöldum er orðin þrúgandi, á samt sem áður rétt á sér í sínu eigin rými sem inniheldur reyndar enga gæru. Hér virkar hún kaldranaleg, jafnvel kaldhæðin. Er hún það? Þetta er ekki sýning með svör. Kannski er sjálfhverft að stunda sjálfsást á gæru og kannski er virk iðkun sjálfsástar eina leiðin framávið, það er erfitt að segja. Það gildir þó einu að báðar hliðar eru hlutar samfélags skynjandi vera og það er leyfilegt að draga iðkunina í efa og virða hana fyrir sér í stærra samhengi.

Með þessu sniði leika sýningarstjórarnir sér með innhverfa og úthverfa þætti mannlegrar tilveru. Það er erfitt að fóta sig, að ná fókus í tilverunni og um leið og ég náði fótfestu í einu verki var mér kippt úr henni í skiptum fyrir önnur skilaboð, fleiri sögur og enn fleiri verkefni.

Rúnars Arnar Jóhönnu Marínóssonar

Gígja Jónsdóttir

Andrea Ágústa Aðalsteinsdóttir

Anna Wojtyńska og Wiola Ujazdowska

Á neðri hæð Hafnarborgar birtist slík upplifun mér með skýrum hætti: tár, leikur og náttúra fá þar að raungerast í sama rými. Í verki Andreu Ágústu Aðalsteinsdóttur Eldur og flóra brennur náttúran vegna gróðurelda en Við þörfnumst öll sólar leggur áherslu á hinn glóandi eldhnött sem veitir okkur og öllu lífríki líf. Við grátum eins og Tárabrunnur minnir á en samt sem áður er rými fyrir leik í þessu samfélagi skynjandi vera, þar sem leikföng geta öðlast líf eins og í verki Rúnars Arnar Jóhönnu Marínóssonar Sjúga og Spýta lifa og starfa.

Í innsta rými Hafnarborgar má finna tvö verk sem einnig leika sér með innhverfa hugsun og úthverfa tengingu okkar við náttúruna eða jörðina. Agata Mickiewicz er með textílverk sem kallast Schumann-ómun og er myndræn framsetning slíkrar ómunar. Schumann ómun á sér rætur að rekja til rafbylgja sem myndast út frá eldingum og eiga sér stað víðs vegar á jörðinni. En slík ómun samkvæmt ýmsum vefheimildum (sem ég get þó ekki staðfest að séu áreiðanlegar) hefur róandi áhrif á líkama okkar. Í sama rými er mynbandsverkið Upphafið í eimingarflösku: í myndbandinu er litríkum formum varpað á ófrískan maga, sem eflaust táknar upphaf og nýja byrjun og litlir kollar eru dreifðir um herbergið og gefst gestum kostur á að hugleiða við handleiðslu raddar sem hljómar í rýminu. Þessi pörun verka var einstaklega vel heppnuð og kallar á mikla umhugsun. Annars vegar er geta okkar til að slaka á og róa okkur sjálf og hins vegar er hin mögulega geta náttúrunnar til þess að hafa slík áhrif á okkur utan frá.

Heildarskynbragð sýningarinnar er yfirþyrmandi. Þó er yfirþyrmandi heldur neikvætt orð yfir upplifun mína sem best væri lýst með áreynslunni við að reyna að velta fyrir sér mörgu í einu. Og þar sem það er ekki nauðsynlega áreynslulaust að fara á listsýningu þá rann upp fyrir mér að mögulega eru ein skilaboð af mörgum sem taka má með sér af sýningunni þau að svoleiðis séu samfélög í raun og veru.

Í viðtali við Víðsjá lýsir Wiola samtímanum eins og að vera með marga glugga í vafranum sínum opna í einu sem passar vel við upplifun mína af Samfélagi skynjandi vera. Það var sem ég væri að reyna að ná utan um margar mismunandi hugsanir í senn, (sem vissulega kemur oft á tíðum fyrir mig) nema að í sýningunni var sú upplifun sett í efnislegt form og það heppnaðist einkar vel þegar ég náði að sleppa tökum á því að reyna að finna einn rauðan þráð, þema eða eitthvað eitt haldreipi sem myndi leiða mig í gegnum sýninguna.

Hugarfarið sem ég þurfti að temja mér við að melta sýninguna var þar af leiðandi gerólíkt því sem ég hef þurft að temja mér í minni eigin akademísku hugsun. Frá minni eigin reynslu af heimspeki að dæma, eina akademíska sviðið sem ég hef sjálf reynslu af, er ómögulegt að taka fyrir Samfélag skynjandi vera í einu verki. Það hefur verið gert en oftar en ekki er það í formi doðranta sem spanna mörg hundruð blaðsíður og eru verk sem taka lífstíð að lesa og botna eitthvað í. Því takast nútíma heimspekingar oftast á við sitt eigið sérsvið. Stóru spurningarnar eru smættaðar niður í viðráðanlegar einingar og tengsl þeirra á milli er svo hugsuð sem eining í sjálfri sér. Flokkanir og skilgreiningar gera viðfangsefnið viðráðanlegt, skiljanlegt og mótanlegt.

Út frá upplifun minni af því að hugsa um allt í senn, túlka ég lokaorð sýningaskrárinnar „Það má merkja að einlægur samhugur og róttæk samkennd, fremur en rökhyggja og vísindi, veita okkur inngöngu í samfélag skynjandi vera“ sem boð um að sleppa taki á flokkun og skilgreiningum vísinda og rökhugsunar, leyfi til þess að sjá einstaka sögur í stærra samhengi og í beinum tengslum við aðrar.

Þannig stígur sýningin út fyrir rökhyggjuna sem oft helst í hendur við flokkun innan vísinda og fræðimennsku og tekst á við nútímann í formi margbreytileika innan sama rýmis. Þannig má líta á markmið sýningarinnar ekki sem andspyrnu gegn vísindum og rökhyggju heldur sem boð um að stíga út fyrir fræðilegu takmörkin sem vísindi og fræðimennska verða að setja sér og sjá verkin sem hluta af neti eða einfaldlega sem Samfélag skynjandi vera.

Eva Lín Vilhjálmsdóttir


 

Ljósmyndari: Kristín Pétursdóttir

  • [1] https://hafnarborg.is/exhibition/samfelag-skynjandi-vera/
  • [1] Tekið úr sýningarskrá
  • [1] https://www.pressreader.com/iceland/frettabladid/20210908/282080574951335
  • [1]https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/gallery/schumann-resonance.html
  • [1] https://www.ruv.is/utvarp/spila/vidsja/23618/7hquuc
Föstudagurinn 13. Sunday Seven með gjörningadagskrá í þriðja sinn

Föstudagurinn 13. Sunday Seven með gjörningadagskrá í þriðja sinn

Föstudagurinn 13. Sunday Seven með gjörningadagskrá í þriðja sinn

Sunday 7 live on Friday the 13th 3 online gjörningadagskrá Sunday Seven hópsins. Það má geta þess að þennan dag á einn stofnmeðlimur hópsins Snorri Ásmundsson ásamt Whoopy Goldberh heiðursmeðlim hópsins afmæli.

Meðlimir gjörningahópsins Sunday Seven eru: Ásdís Sif Gunnarsdóttir, Ásta Fanney Sigurðardóttir, Darri Lorenzen, Ingibjörg Magnadóttir, Magnús Logi Kristinsson, Sigtryggur Berg Sigmarsson, Snorri Ásmundsson, Styrmir Örn Guðmundsson

Sunday 7 live on Friday the 13th 3 online gjörningadagskrá Sunday Seven hópsins. Það má geta þess að þennan dag á einn stofnmeðlimur hópsins Snorri Ásmundsson ásamt Whoopy Goldberh heiðursmeðlim hópsins afmæli.

Meðlimir gjörningahópsins Sunday Seven eru: Ásdís Sif Gunnarsdóttir, Ásta Fanney Sigurðardóttir, Darri Lorenzen, Ingibjörg Magnadóttir, Magnús Logi Kristinsson, Sigtryggur Berg Sigmarsson, Snorri Ásmundsson, Styrmir Örn Guðmundsson

22:00 – Snorri Ásmundsson 

21:40 – Ingibjörg Magnadóttir

21.20 Sigtryggur Berg Sigmarsson

21:00 – Darri Lorenzen

Woodslin is the best

20:40 – Magnús Logi Kristinsson

20:20 – Ásta Fanney Sigurðardóttir
Fingrasetning ll (leiðbeining; kveðja)/ Hand gestures, tutorial in goodbyes

20:00 – Styrmir Örn Guðmundsson + Agata Mickiewicz
 Genesis in the Retort

10 10 2020 – Sunday Seven með gjörningadagskrá í annað sinn

10 10 2020 – Sunday Seven með gjörningadagskrá í annað sinn

10 10 2020 – Sunday Seven með gjörningadagskrá í annað sinn

Gjörningalistahópurinn Sunday Seven verður í annað sinn með gjörningadagskrá en hugmyndin kveiknaði útfrá þeim sið sem myndaðist í fyrri Covid bylgju að listamenn af ýmsum toga fóru að gefa af sér til að hressa okkur við og sýna list sína á netinu. Það sem gefur hópnum extra vídd er að þau eru dreifð hingað og þangað um Evrópu en eins og við vitum eru engin landamæri þegar kemur að alnetinu.

Listamennirnir eru þó tengd hvert öðru sterkum böndum; andlegum og listrænum og einnig í tíma en þau hafa flest unnið hvert með öðru í gegnum tíðina og öll haft sterka nærveru á íslenskri listasenu hvert á sinn hátt.  

Meðlimir gjörningahópsins Sunday Seven eru: Ásdís Sif Gunnarsdóttir, Ásta Fanney Sigurðardóttir, Darri Lorenzen, Ingibjörg Magnadóttir, Magnús Logi Kristinsson, Sigtryggur Berg Sigmarsson, Snorri Ásmundsson, Styrmir Örn Guðmundsson

Styrmir Örn Magnússon

Ingibjörg Magnadóttir

Ásta Fanney Sigurðardóttir

Darri Lorenzen

Sigtryggur Berg Sigmarsson

Magnús Logi Kristinsson

Snorri Ásmundsson

Færslusafn

Hreinn Friðfinnsson’s assistants on the outside looking in (from the inside)

Hreinn Friðfinnsson’s assistants on the outside looking in (from the inside)

Hreinn Friðfinnsson’s assistants on the outside looking in (from the inside)

Recently on view at KW Institute for Contemporary Art in Berlin from September 28th, 2019 to January 5, 2020, was a retrospective of Hreinn Friðfinnsson’s work To Catch a Fish with a Song: 1964 – Today. It was organized in partnership with Centre d’Art Contemporain Genève where the exhibition was on view from 24 May – 25 August, 2019, coinciding with a new book on the artist’s career launched in Geneva and Berlin. 

Befitting the intricate storylines of Hreinn Friðfinsson’s work, which often contain notions of time interwoven with revelation and concealment, I decided to talk to three of his current and former assistants about the artist instead of taking the usual research routes into the gathering information. I realized while walking around the exhibition To Catch A Fish With Song at KW that, although I had been writing about Icelandic art for a few years now and had even interned at his gallery, I8, in Reykjavik, for a year, the artist had somehow slipped from my focus.

HREINN FRIÐFINNSSON Correspondence, 1991-2014 envelopes, paper 14 x 18.2 cm. Courtesy of i8 Gallery.Hreinn Friðfinnsson Correspondence, 1991-2014 envelopes, paper 14 x 18.2 cm. Courtesy of i8 Gallery.

An opportunity to study his work closely never arrived, and perhaps, I never felt the push as he is such a mythological figure in the Icelandic art world, like a godfather of Conceptual art in Iceland. He is often mentioned in context with the brothers Sigurður and Kristján Guðmundsson of his generation, who studied in Holland in the 1970’s and returned to Iceland, mixing the international modes of conceptual art with a distinctly poetic Icelandic gesture, really using our connotations with words as a work in itself in this fluid play with words. I always got this sense that there was a level of respect that you just have for the Eddas and poetry in general when you grow up in Iceland. I always thought about these old stories about how poets in the Sagas didn’t use swords or, but if you wanted to fight you would have a battle with words as though they were real physical weapons themselves. What these magic words are I have often thought about, especially in making a connection to a specifically Icelandic style of conceptual art. 

HREINN FRIÐFINNSSON House Project, First House, 1974 Mixed media. Courtesy of i8 Gallery. Hreinn Friðfinnsson House Project, First House, 1974 Mixed media. Courtesy of i8 Gallery.

Perhaps I never wanted to penetrate the elusive figure of Hreinn and rather wanted to keep him in this lofty and unreachable place of inexplicable poetry that was somehow tied into a tradition of poetry that the language just oozes, in the way it adjusts to situations and objects, like a phenomenological lens of the world in itself. This is very much an outsider of the language looking in, although I speak it enough to get by, but not with an inner sense for the language. I don’t have a feel for words. This was the golden halo I had wrapped Hreinn inside, faithful to the truth or not, at least it was conceptual. I was familiar with Hreinn through the exhibition and book called Homecomings edited by Annabelle von Girsewald and Cassandra Edlefsen Lasch, which looked at Georges Perec’s Espèces d’espaces (Species of Spaces, 1974) in the context of Hreinn’s House Project which also launched in 1974.  In talking to his assistants, I saw the form of my gaining knowledge of the artist as being akin to this most sustaining narrative work of his career, the House Project (1974 – ), which began as a gesture that would successively take many different forms.

“In the summer of 1974, a small house was built in the same fashion as Sólon Guðmundsson intended to do about half a century ago, that is to say, an inside-out house. It was completed on the 21st of July. It is situated in an unpopulated area of Iceland, and in a place from which no other man-made objects can be seen. The existence of this house means that ‘outside’ has shrunk to the size of a closed space formed by the walls and the roof of the house. The rest has become ‘inside’. The house harbors the whole world except itself.” (1 Hreinn Friðfinnsson, House Project: First House, Second House, Third House (Crymogea, Reykjavík, 2012).)

HREINN FRIÐFINNSSON House Projcet, Third House, 2011 stainless steel 64.027060, -22.070652. Courtesy of i8 Gallery.Hreinn Friðfinnsson House Project, Third House, 2011 stainless steel 64.027060, -22.070652. Courtesy of i8 Gallery.

Sólon, to add another layer to the project, is a character set in 1912 in the novel ‘Íslenskur aðall,’ (“Icelandic Aristocracy,” published in 1938 by Þórbergur Þórðarsson. Using the story of Sólon, the artist made an inquiry into the boundaries of space, an inquiry that has continued to unfold in different iterations. The work continuously shapes to its environment through dematerializing by making an inversion of the surroundings or by mirroring them. In my conversations with his assistants, their perspectives of the artist become a metaphorical practice in the exterior of the house of Sólon looking in at the character of the artist known as Hreinn Friðfinnsson. His assistants are the outside looking in (from the inside). 

 

Styrmir Örn Guðmundsson, former assistant 

Hreinn is on the phone with the whole world. He just sits at home and calls whoever he’s working with. When he’s producing work or a show, I feel like he is a puppet master.

Or maybe it’s better to put it this way: he will get an idea that has something to do with astrophysics, let’s say, and then he’ll call an astrophysicist in Iceland that he knows and asks him how something works and why some object is turning like that. And then he’ll get an idea for something physical so he calls a carpenter in The Netherlands and starts building something, and then calls the assistants, and then he calls the gallery. He calls a hundred times in one day and then everything sort of falls into place. I’ve always been very fascinated by his way of working. I think it is interesting that he isn’t working in the studio himself but he makes these correspondences, directing this whole process of conceptual art production. 

At the end of the day, it is all Hreinn. That’s the fascinating thing is that he is so brilliant at capturing ideas that otherwise would just fly by. Often people all around him are, in a way, reflecting on something that he’s talking about and then this idea of a work comes into the open. He’s really good at capturing these ideas going on on the telephone, calling immediately the next day someone who starts working on it. So, what I meant to say is that I think there are a lot of people around him that play a big role in his way of making things that in the end, of course, are his creation. Even though he is a conceptual artist working with found things and readymades, there is still this Friðfinnsson style. 

He is definitely a super storytelling artist and he uses text especially in his 1970’s work. It was really what he was busy with just combining text and images, but also Icelandic ghost stories, so he’s really a good example of an artist who is big with storytelling, even though later it is maybe less. His work is not literary, but when I am with him in his house, he is always making up stories, rhymes, even raps, especially after I was infecting him with my rap practice. He was immediately coming up with some rap lyrics because he comes from that old Icelandic tradition. So he has that really in him, deeply rooted, to make up rhymes and that’s really amazing. 

I think Hreinn is a sorcerer at times in his works. He doesn’t know physics on an expert level but he uses it in this way that you describe that is like a kind of sorcery. He is even like a sorcerer in the way his phone conversations is him just picking up the phone, without even having an agenda, and he becomes like a bit-torrent that is just downloading as long as he’s reaching out to people. I imagine it’s like a remedy for any artist to just be active making phone calls and emails and slowly having everything assemble into a whole show.

HREINN FRIÐFINNSSON A View in A (1), 1976 black and white photograph 52.5 x 64.5 cm. Courtesy of i8 gallery. HREINN FRIÐFINNSSON A View in A (1), 1976 black and white photograph 52.5 x 64.5 cm. Courtesy of i8 gallery.

Hrafnhildur Helgadóttir, current assistant 

There is a word that kept coming up during the process of making the publication, which ended up not being in the publication, a word that was often used to describe Hreinn: Titlaflakk. Literally, titla (title) flakk (wanderer). 

Being busy with the archive and the chronology of his work we were really going through his whole career, and for people who are working with the installation, we saw how some titles return again and again. In the 1980s, everything was untitled which was very popular then, but very annoying for registration. 

For example, Above and Below hasn’t been with a title for ages until now. It’s almost like a work can be seen as being in process until the title comes. In the publication, you can even trace the title of the works and how they changed. For a lot of artists, this is part of their practice. It was nice to put it in the book as an official thing. Sometimes I’ll come to the studio and suddenly there is a title where there wasn’t one before. Sometimes just one word inside of a title has changed, such as ‘my’ sky or ‘your’ sky. 

Also, all the people who work for him have nicknames for works as well. For example, a video work at KW made in 2018/2019 of Hreinn’s hand and a candle. Like many of his works, it is an illustration of scientific discovery. The staff nickname is ‘reaching out’ but the official title is: Reaching out: left-hand shadow sent on a journey to infinity through the window in the small room. Once you project the shadow in space there is nothing keeping it in the room…. It is on a trajectory to infinity. Words chosen have to carry the meaning. It took months to choose what the title was going to be and moving between English, Icelandic, and Dutch. It was almost like knitting.

The title of the show, How to Catch a Fish With a Song, comes from a series of text works by Hreinn called Clues because they are actually sentences taken from NY Times crossword puzzles. Hreinn doesn’t know the answer to the puzzle.

HREINN FRIÐFINNSSON Seven Times, 1979 seven black and white photographs each: 29,8 x 20,3 cm. Courtesy of i8 Gallery. Hreinn Friðfinnsson Seven Times, 1979 seven black and white photographs each: 29,8 x 20,3 cm. Courtesy of i8 Gallery.

Halla Einarsdóttir, current assistant 

He is fluid with words, but also a bit greedy. For example, if he liked a title he would put it on several things and as time went by he would neglect the fact that he had already used it. Greedy in a funny way, but at the same time very ready to cancel out the fact that he has already used it. He can also be controversial with himself which was a funny wall to hit constantly as we were gathering things for the publication. We came across the fact that he is writing his history with this book, so there is a constant struggle because with some works, which is also perfectly his decision, but works he didn’t like to take out of the canon but the editors liked it. So it was a constant back and forth process.

He basically had to trace his life from the 1960s, emotionally as well. It was amazing how much he remembers and is very quick to remember. It’s this self autobiographical work with the fence that began my archiving part. It’s basically that he walked, when he was 24 or 25, since he comes from the west of Iceland on a farm, for a summer job for two years where he was guiding a fence that had been set up because of the sheep disease. It was an insane distance, like 50 km every other day. He would walk one distance and his brothers would drive and pick him up. He made this work in 2014/15. I was reading these yearbooks from a newspaper around this area and from then on it escalated and I started to scan his archive which was loads of work. As Hrafnhildur probably mentioned, he hasn’t been consistently updating the archive. I picked up where Styrmir had made his own logic and it wasn’t until then that I realized how great it is to have many people in on the logic of organizing it. 

Conclusion

Styrmir observes that Hreinn is on the phone with the whole world like a distant puppet master, or a „bit-torrent that is just downloading as long as he’s reaching out to people.“ Hrafnhildur observes Hreinn as being a ‘title wanderer’, never settling on a name for an artwork and letting it drift throughout his career, signifying his careful attention to words to specify artworks or to connect them to otherwise disparate works. Halla observes the importance of having many people involved in the logic of organizing an archive. Hreinn is writing his own history, being controversial with himself, writing his own history, being ‘greedy’ with words and wanting to use it everywhere. Hreinn’s assistants give us a different perspective on the artist, clues to the artist that are poetic, indirect, and perfectly befitting, just as the title for the show at KW was borrowed from a NY Times Crossword puzzle clue for which the answer is irrelevant. The clue to the answer contains all the poetry and points of departure needed, like a Koan for which there is no answer but the thought processes involved in trying to solve it are the answer itself.

Erin Honeycutt  

 

Cover picture: Hreinn Friðfinnsson, House Project Fourth House, 2017, polished stainless steel, 255 x 325 x 195. Courtesy of i8 gallery.

The Portal, Illuminated – Styrmir Örn Guðmundsson at Berg Contemporary 

The Portal, Illuminated – Styrmir Örn Guðmundsson at Berg Contemporary 

The Portal, Illuminated – Styrmir Örn Guðmundsson at Berg Contemporary 

 In a comic-book reminiscent and delightfully playful fashion, Styrmir Örn Guðmundsson unveils an intertwining of nature, human, and cosmic energy  in The Thirteenth Month at Berg Contemporary. Styrmir connects the human to our supernatural and earthly elements, performatively questioning prescribed social behaviors. His graphic are grounded in knowledge, placing our existence into the context of the cosmos, alternate realities, and portals to other dimensions. His large scale drawings invoke an endless circling of galaxies and dimensions, that correlates to the endless circling of life and culture. Styrmir illuminated some mysteries behind his work, as he spoke to me about the contexts of his recently opened solo-exhibition at Berg Contemporary.

“After building a maquette of the gallery I shrunk myself and travelled into it. I became very small in this big space. So small that I forgot about everything I had done in the past. I went through many ideas for shows. Then I recalled different artworks I had made in the past five years. Images and objects I had been using alongside my performances. I made scale-models of my works and curated several doll house exhibitions inside the maquette. I opened myself up and spoke with other artists about my ideas. Artists such as Gulla and Sæmi and Hrafnhildur and Halli. I looked deep into their eyes while extracting their reflections to ferment a concept for my show. I got to choose a date for the opening. Friday the 13th in September was my choice. Then, sometime in Spring I was hanging out in the gallery searching for inspiration. A friend of the gallery, Halldór Björn, started chatting with me and I proudly invited him to my upcoming exhibition in September – on Friday the thirteenth. He looked spooked and replied: “Oh the Thirteenth Month?” In that instance I ran upstairs and reported to Ingibjörg, the gallerist, “I have a title for the show!””

Three larger scale tunnel drawings take up the main gallery; drawn in detail by hand in pen. A mesmerizing tunnel leading us to an abyss of white, we are drawn inside, pulled into the center, tethered still in the gallery space. Crawling creatures, a sky sparkling with red and green and yellow electricity. A planet with a halo of multicolored human shoes, dates and whisper of lines of movement. Geometric forms surround and tumble out from the tunnels, leading to a mysterious other dimension. There is something ominous about them, and also inspiring, in the intricacies of detail. Styrmir’s landscapes are tethered in reality, and yet open up a portal, but to where? Another galaxy, A parallel alternate reality, perhaps? Styrmir explains to me this fascination with the portal:

“I am a hip hop artist. I used to b-boy. I’ve made a rap album in collaboration with a posse of gorgeous artists. My drawings are marinated by the tons of graffiti I used to do. I still draw with the same tools that I used for graffiti. For many years the vandal in me has been sleeping. Today I am more into the world of comics and storytelling with images. I love patching old thoughts with new and mixing mediums into an artistic omelette. In the Thirteenth Month I have drawings that I first made five years ago in black and white. These are portals that I originally drew via my first impressions of Warsaw, where I used to live. For the show I decided to give the portals a facelift by applying a new dimension of colour. And so I recycled them. The freedom of recycling is true to the hip hop nature.”

These five smaller black and white drawings are placed together, containing motifs based in the human. These graphic drawings are just one element of Styrmir’s multidisciplinary practice, as he describes to me:  

“Different disciplines are like different days of weather. I find it ideal to switch between activities depending on my emotional state. This way I can be an artist at all times. When I’m feeling blue I can sit down and draw or write a poem. When I wanna dance I make a performance. When I need to move my ass a sculpture is a perfect physical exercise. I feel the personality traits of introversion and extroversion within me. In my experience the introvert mixes well with the making of handicraft as well as writing. The extrovert makes for a good storyteller, singer and dancer. There are so many brilliant outputs in contemporary art. We are the luckiest of cultural workers.”

Switching between these different activities, there are also important elements of sculpture, performance, and breaking the fourth wall in Styrmir’s The Thirteenth Month. In one form, green sculptures of flying birds are propped up on a magnetic structure. The sculptures are plastic and abstract, flying in space in static motion. At the opening, viewers were allowed to touch and interact with them, making their shadows echo and shadow further out the boundaries of the gallery’s floors and walls. Here Styrmir critically and comically breaks an inscribed rule within the white cube phenomenon: do not touch. Similarly, an odd sculptural staff with a mirror is propped on the wall; guests can pick it up and see their reflection behind them. It is humorous and performative in a uniquely casual way that makes us question why these modes of behavior within our social art world are inscribed in us to begin with.

“I am used to being a performer in front of people. I love doing that, especially when extroversion levels are high. I feel great without the fourth wall. Things can go beautifully right or wrong without it. But I know it is demanding for the visitor to not have the fourth wall. Without the fourth wall people cannot snooze and eat popcorn. It keeps them on their toes. For The Thirteenth Month I wanted to continue the performance practice without being a performer or director myself. So I planted objects in the show with the hope that guests would meddle with them. I look at them as tools to activate the exhibition guest’s imagination.”

In the middle is a metal sculpture – guests were invited to try and take it apart, to solve the puzzle. Just this simple action created an atmosphere of comedy and lightness, breaking the often stiff, sterile, veering towards snobbish  nature of many art openings.

“The puzzle was one of the exhibition tools – a performance. Many gave it a go and tried to solve the riddle. Even philosophers and astrophysicists. They were sweating and blushing from trying to crack the challenge without any luck. Eventually a young cool person, by the name of Uggi, came along and solved the problem in a matter of seconds. He received a standing ovation from the exhibition crowd. Ingibjörg gave him the finest bottle of white wine as an award. Well done Uggi!” 

In these ways The Thirteenth Month is a then questioning of human nature – why do we follow our ascribed societal rules and patterns? In the face of the vastness of the cosmos, portals to other dimensions, alternate universes somewhere beyond, these norms are bleakly arbitrary.  Strymir pushes us to rethink the purpose and functioning of these almost sacralized behaviors of the white cube gallery space. 

“The art world is indeed a high brow place that mostly seduces intellectuals. Many people who are not workers in art feel unsure if everyone is invited to openings and art shows. Of course everyone is invited to art but looking from outside there is this air of exclusivity. People tend to think that contemporary art is something to be understood when it is merely there to tickle your feelings (just like all the other art forms). Art spaces are so sterile and there are some etiquettes such as do not touch. Thank God, otherwise our art history would be covered in mold and finger grease. In my exhibition, though, I have objects that are meant to be touched. But this invitation comes from my longing for live work or for an impromptu performance to happen.”

In the vastness of a cosmic reality, Styrmir questions these ascribed behaviors, high brow nature, exclusivity, etiquette, standing quietly in awe, etc. How can we interact with art in a way that is  more playful? Like Styrmir ponders, “Death. Science. Near-death. Animalia. Life.” – There is a whole cosmos out there, and how banal are our art world interactions, in relation to all of this? Perhaps his exhibition, The Thirteenth Month, is a lesson to be learned; not to take ourselves quite so seriously in the face of art.

Daría Sól Andrews

 

Photos: Courtesy of BERG Contemporary

 

UA-76827897-1

Pin It on Pinterest