It is probably just a question of provoking the loud encounter, la rencontre bruyante

Louane Lelu-Ribaimont

“We must learn to be at home in the quivering tension of the in-
between. No other home is available. In-between nature and culture, in-between biology and Philosophy, in-between the human and everything we ram ourselves up against, everything we desperately shield ourselves from, everything we throw ourselves into, wrecked and recklessly, watching, amazed, as our skins become thinner”

Astrida Neimasis – Hydrofemenism, or on becoming bodies of water /chapter 6; Ecotone

Sýningarstjórar/curators: Díana Gylfadóttir, Louane Lelu-Ribaimont

English below:

Verkið sýnir málmplötu sem hefur verið hömruð til að skapa lífræn form. Platan er staðsett utandyra í landslaginu, í snjónum, þar sem náttúrulegt ljós fellur á hana og lýsir hana upp. Við sjáum skugga af líkama sem reynir að mynda tengsl við formin og fanga þau. Skugginn getur í raun ekki náð formunum, hann getur aðeins flotið eftir yfirborðinu. Verkið fjallar um rými þar sem samfundur og tengsl milli landslags, líkama og efnis eiga sér stað. Það fjallar um skynjun á líkamlegum samskiptum við náttúru, rými og efni sem lætur okkur íhuga hvernig við erum tengd þessum þáttum.

Það er spurning um að kalla eftir flæði, að skapa flæði milli okkar og rýmis, landlags, efnis og hluta og vera opin fyrir því umhverfi sem við búum í og því sem býr í okkur. Í verkinu er leitast við að vera á brúninni, la lisiére, og býður áhorfendum að ganga á línunni, landamærunum, jaðrinum, á svæði umbreytinga. Þessi samfundur þátta sýnir okkur stöðugt flæði og viðvarandi samtal milli þeirra, þar sem þeir tengjast hver öðrum. Með því að mynda samband og reyna að tengjast umhverfi okkar, getum við séð skýrar hvernig mismunandi þættir koma saman sem heild.

Um listamanninn:

Louane Lelu-Ribaimont (Angers – 2001)  er að vinna að BA gráðu í listum við Myndlistarskólann í Nantes (Beux-Arts de Nantes) og hefur ákveðið að verja vorönninni 2022 við nám í Listaháskóla Íslands. Verk hennar er marglaga athugun á líkamlegum tengslum og birtist í gegnum margs konar miðla. Hún kannar líkama sem býr í heiminum, flæðir um í rými og hreyfingu og ber vitni um líkamsminni sem blandast skynjun, hugmyndum og myndum. Þegar hún gengur um kannar hún ferla og leiðir sem ætlað er að grípa og ræða nýjar upplifanir sem við rekumst á í umhverfi okkar.

Sýningarstjórar:

Louane Lelu-Ribaimont (Angers – 2001)  er að vinna að BA gráðu í listum við Myndlistarskólann í Nantes (Beux-Arts de Nantes) og hefur ákveðið að verja vorönninni 2022 við nám í Listaháskóla Íslands.

Díana Gylfadóttir er fædd í Reykjavík og er á öðru ári í Listfræði við Háskóla Íslands.

Sýning þessi var möguleg vegna stuðnings frá Lemmy bar

Sýningarstjórarnir  / The curators: Díana Gylfadóttir, Louane Lelu-Ribaimont
Innstallation view
From the opening.

The work shows a metal plate which was hammered to create organic shapes. The plate is placed outside in the landscape, in the snow, where natural light falls on the metal and illuminates it. There is a shadow of a body interacting with the shapes, trying to grasp them. The shadow can‘t really catch the forms, it can only glide on the surface. The work is about a space where meeting and interaction between landscape, body and material happens. It is about perception of our bodily communication with nature, spaces and materials that leaves us wondering how we are related to these elements. It is a question of calling on the porosity. Making our skin porous to spaces, landscapes, matters, objects. Being porous to what we inhabit and what inhabits us.

The work is about creating the meeting and provoking the fresh eyes; eyes that ask questions. Lines are thin between the elements, and not everything is clearly readable. It isn’t quite a sculpture, not quite a landscape, and not quite a body either. Nonetheless, the whole produces the one : the encounter.

Le tout crée l’un, ou plutôt l’unla rencontre. 

It is a project that seeks to inhabit the edge, la lisière, and invites its observers to walk along the line, the border, the periphery, the ecotone.

About the artist:

Louane Lelu–Ribaimont was born in Angers (France-2001) Her work is a multilayered exploration of physicality, revealing its essence through a variety of media. She explores a body that inhabits, flows in space and movement and bears witness to a memory body that superimposes perceptions, ideas and figures. As she is walking, she explores lines and passages, intended to catch and discuss new experiences we encounter in our environment.

Loop video, booklet – 2022

Curators:

Louane Lelu–Ribaimont (Angers – 2001) is currently pursuing a BA in ne art from the Beaux-Arts de Nantes and has decided to spend the spring semester 2022 in Iceland University of the Arts.

Díana Gylfadóttir was born in Reykjavík and is pursuing her second year studies in art theory at the University of Iceland. 


This show was made possible with support from Lemmy bar

The interview is part of a collaboration between Artzine and a new MA in Curatorial Practice at the Iceland University of the Arts.

Viðtalið er hluti af samstarfsverkefni Artzine og nýrrar meistaranámsleiðar í sýningagerð við myndlistardeild Listaháskóla Íslands á vorönn 2021.

UA-76827897-1

Pin It on Pinterest

Share This